Bİ Şehir - Tordemir İnşaat Ltd.Şti.

Bİ Şehir - Tordemir İnşaat Ltd.Şti.